Komplexné IT riešenia


novinky

Vitajte!

IT divizia – NOVA Training s.r.o je nová, dynamicky sa rozvíjajúca divízia spolocnosti tvorená mladým, motivovaným a kvalifikovaným tímom ludí.

Našou jednotnou víziou pri vytváraní portfólia produktov je reflektovanie požiadaviek trhu a využívanie najmodernejších technológií
a prístupov k tvorbe software.

Aj v tomto smere je spokojnosť zákazníkov absolútne zásadná a preto sme s našimi zákazníkmi v neustálom kontakte a každá spätná väzba je posudzovaná velmi zodpovedne.


Produkty

  • idSpot

    Dochádzkový informačný systém
    je navrhnutý na zber a spracovanie, vyhodnocovanie a export dochádzky z biometrických čítačiek alebo čítačiek čipových kariet. Riešenie je postavené na open source technológiách na báze J2EE použitím MVC architektúry. viac...

  • itComplex

    Komplexné IT riešenia
    Zefektívnenie práce a zviditeľnenie spoločnosti pomocou internetu. Správa sieti, serverov. Návrh a tvorba portálov, zabezpečenie web hostingu... viac...